Lída Horká - programy pro děti
Lída Horká – programy pro děti
↑ Nahoru

Rezervace - objednávka

na Letní kemp 2024 - SVĚT ŽIVLŮ

od neděle 14.7. do pátku 26.7.2024

Vyplnit základní údaje pomocí kódu z předešlé objednávky:


Jméno dítěte:
Příjmení dítěte:
Datum narození:
Rodné číslo (formát xxxxxx/xxxx):
Zdravotní pojišťovna:
Bydliště - ulice a č.p.:
Bydliště - obec:
Bydliště - PSČ:
Kontaktní telefon na rodiče nebo jeho zástupce v průběhu akce:
Váš e-mail:
Jméno a příjmení matky:
Jméno a příjmení otce:
Plavec:
Zdravotní stav dítěte:        
Podrobný popis ke zdravotnímu stavu (komentář k předchozí položce-léky, alergie, dieta):
Přání být v oddíle s kamarádkou, kamarádem jménem:
Na tábor je už přihlášený sourozenec ( a už byla vyplněná přihláška, čili toto je druhá, třetí atd):
Velikost trička:
Zavazuji se k úhradě stornopoplatku 2 000 Kč v případě zrušení potvrzené přihlášky dítěte po 1.5.2024 bez náhradníka.Při zrušení přihlášky po 1.7.2024 se platba nevrací, když není náhradník.:
V případě zájmu o finanční příspěvek vaší organizace vyplňte:
Název organizace:
IČO organizace:
Přijmení a jméno zaměstnance:
Fakturační adresa (ulice, č.p., PSČ, obec):
E-mail pro doručení faktury organizaci:
Poznámka (cokoliv námchcete sdělit):
Prohlašuji, že jsem všechny informace vyplnil(a) pravdivě a dle skutečnosti:
Souhlasím s použitím a zpracováním osobních údajů PODROBNOSTI ZDE.:
Vaše jméno a příjmení (toho, kdo vyplňuje tuto přihlášku):
Vyberte z možností:
Celková cena: